Hong Kong West Kowloon – Zhengzhou East by High Speed Train

Best Way to Travel between Hong Kong & Zhengzhou Zhengzhou, the capital of Henan Province, is far from Hong Kong in South China. Train and flight are the best way to travel between Zhengzhou and Hong Kong. Flight is the fastest way but uncertain as it often gets cancelled or Continue reading Hong Kong West Kowloon – Zhengzhou East by High Speed Train